Vraag 1. Welke schade kan ik bij Ikwilclaimen.nl indienen?

Wij verhalen voor jou de schade die door een tegenpartij is ontstaan. De aansprakelijkheid moet uit bewijsstukken blijken zoals een aanrijdingsformulier die door beide partijen is ondertekend, een getuigenverklaring, procesverbaal en/of (dashcam)beelden.

Door een aanrijding kan er diverse schade ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de auto zelf, maar ook spullen die in jouw auto lagen kunnen beschadigd raken. Verzamel zoveel mogelijk bewijs zoals aankoopnota’s, herstelbegrotingen en foto’s van de schade zodat we deze kosten kunnen verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Vraag 2. Naast schade aan mijn auto heb ik ook letselschade. Kunnen jullie die ook verhalen?

Omdat er bij letselschade bijstand verleend moet worden door medisch specialisten verwijzen wij je door naar een letselschadespecialist van Flyct. Daar werkt Ikwilclaimen.nl mee samen omdat de kwaliteit van de dienstverlening van Flyct erg hoog is.

Vraag 3. Door de aanrijding moet ik een vervangende auto huren, kunnen deze kosten ook verhaald worden?

De kosten voor vervangend vervoer kunnen voor 75% verhaald worden op de aansprakelijke tegenpartij. Dit kan voor het aantal dagen dat de reparatie duurt en voor een vergelijkbare auto. De kosten kunnen niet volledig verhaald worden omdat je kosten bespaart doordat je geen gebruik maakt van je eigen voertuig.  

Vraag 4. Er is schade ontstaan aan mijn zakelijke auto, kan Ikwilclaimen.nl mijn bedrijf ook helpen?

Jazeker, wij verhalen ook schade die is ontstaan aan je zakelijke voertuig.

Vraag 5. Moet ik betalen voor de service van Ikwilclaimen.nl?

Sommige diensten kosten geld. Daarvoor ontvangt u een factuur, maar die kosten worden ook ingediend bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Vraag 6. Hoe snel krijg ik mijn geld terug?

Dat is helaas lastig te zeggen, er zijn veel factoren die hierin meespelen. We doen natuurlijk ons best om je schade zo snel mogelijk te verhalen en deze aan je door te betalen. Soms duurt het wat langer als de tegenpartij zijn schade niet of pas laat meldt bij zijn verzekeraar bijvoorbeeld. Ook verschilt het hoe snel de verzekeraar van de tegenpartij de schademelding verwerkt. Gemiddeld duurt het verhalen van een schade tussen de 1 en 2 maanden.   

Vraag 7. Hoe wordt bepaald wat mijn schade is?

Als de kosten van het herstellen van de schade lager zijn dan € 500,00 kun je bij een reparateur een gespecificeerde herstelofferte opvragen en deze samen met duidelijke foto’s van je schade aan ons doorsturen. Is de schade hoger dan € 500,00? Dan zal er een expert ingeschakeld worden die samen met de reparateur het schadebedrag beoordeeld.

Vraag 8. Welke bewijsstukken zijn belangrijk om mee te sturen?

Bij een aanrijding moet een aanrijdingsformulier ingevuld worden welke partijen allebei ondertekenen als je het eens bent met wat er ingevuld is. Als er na het ondertekenen wijzigingen op het aanrijdingsformulier worden aangebracht, kunnen hier geen rechten worden ontleend. Naast het aanrijdingsformulier kun je denken aan een foto’s, getuigenverklaring en mogelijk een procesverbaal.

Vraag 9. Er reed iemand bij mij achterop die zelf doorgedrukt werd door een auto achter hem, wat moet ik doen?

Helaas gebeurt het vaak dat er meer dan twee auto’s op elkaar rijden. Als de auto achter je stilstond en doorgedrukt werd tegen jouw auto aan, dan moet dit op het aanrijdingsformulier en mogelijke getuigenverklaringen ingevuld zijn. Stuur ons het aanrijdingsformulier met de auto achter jou en het aanrijdingsformulier van de twee auto’s daarachter.