Cookies

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangeboden aan uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome). Deze bestandjes zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website goed werkt, maar hun belangrijkste taak is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Als u bijvoorbeeld op een website inlogt, worden uw gegevens onthouden, zodat u niet bij elke klik opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

 

Wat doen wij ermee?

Wij gebruiken cookies van Google om onze eigen website en mailings te analyseren. Dit doen wij (bijvoorbeeld via Google analytics), omdat wij graag willen weten hoeveel mensen van onze website gebruik maken. Daarnaast willen wij graag weten wat u op onze website belangrijk vindt, zodat wij u zoveel mogelijk relevante informatie kunnen bieden. Door deze toepassingen wordt de website voor u een stuk gebruiksvriendelijker.

 

Google en cookies

Door het gebruik van Google Analytics, verzamelt Google informatie. Deze informatie wordt uitsluitend verschaft indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Google behoudt zich het recht om de verkregen cookie informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Amerika.

Google conformeert zich aan de overeenkomst EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens en dat hier controle op uitgevoerd wordt.

 

Social media

Op onze website staat een aantal social media buttons, namelijk van facebook, twitter en Google+. Door deze buttons kunt u ons volgen en liken. Ook deze buttons maken gebruik van cookies die van facebook, twitter en Google+ zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op.

Facebook en Twitter conformeren zich eveneens aan de overeenkomst EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

 

 

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent over ons. Mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

Ikwilclaimen.nl

T.a.v de directie

Newtonbaan 3

3439 NK Nieuwegein

schade@ikwilclaimen.nl

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten.

 

Disclaimer

 

Deze website is met grote zorg samengesteld. Er kunnen zich echter incidenteel onvolkomenheden voordoen en de vermelde informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ikwilclaimen.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

 

De informatie op deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie, op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ikwilclaimen.nl is verboden. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Ikwilclaimen.nl mag niets van deze website worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

 

Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd, zodat dienstverlening op maat kan worden verzorgd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Ikwilclaimen.nl kan niet instaan voor privacy-bescherming van websites (derden) waarnaar gelinkt wordt.

 

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande (schriftelijke) aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Ikwilclaimen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Bedrijfsgegevens

Naam: ikwilclaimen.nl

Postadres: Newtonbaan 3, 3439 NK Nieuwegein

Contact: schade@ikwilclaimen.nl

KvK nummer: 66531705

 

Privacy

 

Beveiliging

Op deze website is het mogelijk om uw schade te melden. Dit gedeelte van de website werkt met een beveiligde verbinding (SSL). De gegevens die u invult worden veilig verzonden

 

Ons privacybeleid

 Wij hebben onze verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van u teneinde u adequaat van informatie te kunnen voorzien, voor het beoordelen van uw schade, voor het uitvoeren en afwikkelen van uw melding, voor eventuele fraudebestrijding en om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen.

 

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. In geval van letsel kan het overleggen van medische informatie noodzakelijk zijn. Letselschades worden behandeld door BVD advocaten, in de hoedanigheid als business partner. Medische informatie wordt zodoende niet door Ikwilclaimen.nl gearchiveerd. 

 

Telefoon

In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij telefonisch contact hebben inzake uw dossier. Om te zorgen dat wij u nog beter van dienst kunnen zijn en voor trainingsdoeleinden, nemen wij telefoongesprekken op. Dit laten wij u weten wanneer u contact met ons opneemt.

 

Gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden (zogenaamde cookies) naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.

 

Recht op inzage en correctie van uw gegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht ons een opgave te vragen van welke van uw gegevens door ons worden verwerkt. Wij kunnen u verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing of wijziging van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U kunt uw verzoek richten aan: Ikwilclaimen.nl, Newtonbaan 3; 3439 NK Nieuwegein of schade@ikwilclaimen.nl.  

 

Nieuwe ontwikkelingen

Gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, kan de tekst van dit privacystatement door ons worden aangepast . Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.