Cookies

 

Wat is een cookie?

Ikwilclaimen.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt aangeboden aan uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome). Deze bestandjes worden op uw computer opgeslagen en zorgen er voor dat een website goed werkt, maar de belangrijkste taak is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Bijvoorbeeld om op een website uw gegevens te onthouden, zodat u niet bij elke inlog of elk formulier opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.

Wanneer staan cookies aan?

Er zijn twee soorten cookies. Noodzakelijke en niet noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies mogen altijd aanstaan zonder toestemming van de websitebezoeker. Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het weergeven van de website. Noodzakelijke cookies slaan geen persoonsgegevens op en worden verwijderd bij het verlaten van de website.

Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies die op onze website staan slaan geen persoonlijke gegevens op. Hierdoor kunnen wij personen die onze website bezoeken niet identificeren. Aan de hand van apparaatgegevens kunnen wij wel zien of bezoekers in de categorie ‘nieuwe bezoekers’ of ‘terugkerende bezoekers’ vallen. Per gebruiker kunnen wij zien welke pagina’s bezocht worden. Aan de hand daarvan kunnen wij analyseren welke content relevant is voor onze bezoekers. Zo kunnen wij onze dienstverlening optimaliseren.

Hoe verwijder ik cookies?

Als u uw cookies wilt verwijderen kunt u dit doen via uw browser instellingen. Per browser is dit verschillend. In het algemeen gaat dit via “Geschiedenis > Geschiedenis Verwijderen”. Hier kunt u ook kiezen om cookies te verwijderen. Na het verwijderen zijn uw gegevens en cookies gewist en bent u verwijderd als “bekende” op onze website.

 

Klachten

Wij willen graag dat u tevreden bent over ons. Mocht het onverhoopt niet zo zijn, dan horen wij dat graag en zullen we proberen samen met u tot een oplossing te komen. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie.

Ikwilclaimen.nl

T.a.v de directie

Papendorpseweg 99

3528 BJ, te Utrecht

schade@ikwilclaimen.nl

Het is belangrijk dat u uw klacht officieel kenbaar maakt. Als u de klacht instuurt, ontvangt u binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen kunt u onze inhoudelijke reactie verwachten.

 

Disclaimer

 

Deze website is met grote zorg samengesteld. Er kunnen zich echter incidenteel onvolkomenheden voordoen en de vermelde informatie is aan wijzigingen onderhevig. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ikwilclaimen.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie, op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ikwilclaimen.nl is verboden. Afdrukken van pagina’s is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke toestemming van Ikwilclaimen.nl mag niets van deze website worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

Op deze website wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd, zodat dienstverlening op maat kan worden verzorgd. Wat betreft de registratie van deze gegevens wordt geconformeerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ikwilclaimen.nl kan niet instaan voor privacy-bescherming van websites (derden) waarnaar gelinkt wordt.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande (schriftelijke) aankondiging worden gewijzigd. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Ikwilclaimen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Bedrijfsgegevens

Naam: ikwilclaimen.nl

Postadres: Papendorpseweg 99, 3528 BJ, te Utrecht.

Contact: schade@ikwilclaimen.nl

KvK nummer: 66531705

 

Privacy

U kunt hier ons volledige privacy statement bekijken.